ClearAir-Cv

ClearAir-Cv este un proiect educativ, pe bază de voluntariat, sponsorizat de compania OMV Petrom. Partenerii implicați în implementarea proiectului sunt: Asociația Educol, Departamentul de Fizică al Universității din Craiova, Centrul Meteorologic Regional Oltenia, Administrația Națională de Meteorologie. La realizarea proiectului au contribuit și 5 voluntari din cadrul OMV Petrom. Durata proiectului este de 6 luni iar bugetul de 3000 de euro.

Proiectul presupune realizarea unei rețele de senzori de particule (10) și stații meteo (6), o platformă on-line și două campanii de popularizare a importanței unui aer curat pentru sănătatea populației. Prima campanie se adresează studenților și elevilor sub sloganul Adoptă un senzor! iar cea de-a doua este adresată comunității locale în general, sub sloganul Tu știi ce respiri?

Monitorizarea calității aerului se realizează în special prin intermediul rețelei de senzori care transmite date la fiecare minut către platforma on-line. Funcționarea platformei și înregistrarea parametrilor măsurați de senzori și stațiile meteo reprezintă și o activitate practică pentru studenții implicați în proiect, fiind un experiment în acest sens. Prelucrarea datelor de la senzori se va realiza de către studenții și specialiștii din proiect iar rezultatele vor fi aduse la cunoștința comunității craiovene și a factorilor de decizie locali.

Alegerea locațiilor unde au fost montați senzorii a depins în mare măsură de locațiile liceelor care s-au alăturat campaniei dar și de acoperirea unei zone cât mai mari a municipiuui Craiova.

Niveluri de poluare
Parteneri proiect:
OMV Petrom
CMRO
Educol
urad monitor
Spark Code