Politică de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personale

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al proiectului ClearAir-Cv, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre activitățile din acest proiect, modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și prelucrăm datele culese de senzori și stațiile meteo, protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu activitățile din proiect, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

ClearAir-Cv este denumirea unui proiect de voluntariat, sponsorizat de compania OMV Petrom, prin care a fost realizată o rețea de senzori de particule și stații meteo, un site și două campanii de popularizare a importanței unui aer curat pentru populație (una adresată în mod special studenților și elevilor și alta adresată celorlate categorii de grup țintă ale comunității locale). Parametri măsurați de senzori și stațiile meteo sunt colectați, analizați și prelucrați numai de cadre didactice și cercetători ai Universității din Craiova dar și ai partenerilor din proiect și studenți. Datele experimentale menționate nu pot fi folosite de o terță parte fără acordul tuturor partenerilor din proiect, inclusiv a sponsorului proiectului.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor pe proiectul ClearAir-Cv la adresa de e-mail mihaela_udristioiu@yahoo.com

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. Menționăm, de asemenea, că nu colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani. Toate persoanele implicate în acest proiect de voluntariat au peste 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

4.Pentru apărarea intereselor noastre legitime: Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei ClearAir-Cv față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea din proiect, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul ClearAir-Cv cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa: mihaela_udristioiu@yahoo.com sau
– prin poștă sau curier la adresa: Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj, Romania – cu mentiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor pe proiectul ClearAir-Cv (M.T. Udriștioiu) .